Co to jest forex?

Forex, czyli wymiana walut to dzisiaj największy na świecie rynek finansowy z dziennym obrotem przewyższającym 1,5 biliona dolarów. Jego podstawą są realizowane przez 24 godziny na dobę transakcje między bankami i instytucjami finansowymi, które nazywamy Interbankiem. Interbank rozpoczyna swój dzień w Sydney, a następnie wraz z pobudką kolejnych stolic finansowych obiega Tokio, Londyn i Nowy Jork.

Dzisiaj wielu inwestorów zarabia pieniądze na transakcjach walutowych korzystając z niezwykłej płynności rynku Forex, jego przejrzystości i silnym trendom technicznym. Do tej pory, ze względu na duże jednostki transakcyjne i wysokie wymagania finansowe głównymi beneficjentami rynku walutowego były banki, dealerzy walutowi i wielcy spekulanci. Rozwój komputerów i internetu umożliwił dostęp do korzyści rynku Forex wielu inwestorom na całym świecie.

Rynek Forex jest rynkiem OTC (Over The Couter) co oznacza, że transakcje są realizowane przez dwie strony za pośrednictwem telefonu i/lub elektronicznych systemów, a obrót nie jest scentralizowany przez żadną giełdę. Handel rozpoczyna się w Sydney, a następnie przenosi do Tokio, Londynu, aby zakończyć dzień w Nowym Jorku. Gra na rynku Forex odbywa się przez 5 dni w tygodniu od niedzieli od godz. 23.00 do piątku do godziny 23:00 czasu lokalnego.

Waluty na rynku są kwotowane parami. W notowaniu USD/PLN dolar jest walutą bazową, złoty – notowaną. W praktyce USD jest walutą bazową dla prawie wszystkich kwotowań na rynku (wyjątek stanowi np. GBP/USD oraz EUR/USD). Notowania walut bez udziału dolara nie pochodzą bezpośrednio z rynku. Otrzymuje się je w wyniku obliczeń otrzymywanych z kwotowań podstawowych (z udziałem dolara) i nazywa się „kursami krzyżowymi” (cross rates). Jednostką transakcyjną jest tzw. LOT, czyli 100.000 dolarów lub ich równowartość.

Kwotowania odbywają się w systemie BID/ASK. BID oznacza cenę kupna, ASK – cenę sprzedaży. Kwotowanie EUR/USD 0,9875/0,9879 oznacza chęć zakupu jednego euro za 0,9875 dolara oraz chęć sprzedaży jednego euro za 0,9879 dolara. Różnicę pomiędzy kursem kupna i sprzedaży określa się mianem SPREAD.