Archive for the ‘ Kurs forex: Moduł 3 – Czynniki wpływające na wartość waluty ’ Category

W naszej ostatniej lekcji kontynuowaliśmy dyskusję na temat, co powoduje ruch rynku forex znany, jako balans płatniczy. W tym momencie, gdy rozumiemy, w jaki sposób przepływ handlowy i kapitałowy współdziałają ze sobą w celu ustalenia dalszego kierunku walut, kontynuujemy nasz bezpłatny kurs forex z uwzględnieniem kilku konkretnych przykładów z rynku walut, począwszy od wyjaśnienia, w […]

W naszej ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się o rachunku obrotów kapitałowych i w jaki sposób te środki przepływają w kontekście inwestycji zagranicznych wpływających i wychodzących z kraju. W dzisiejszej lekcji połączymy to, co dowiedzieliśmy się na temat rachunków bieżących i kapitałowych, patrząc na coś, co jest znane, jako bilans płatniczy. Jak wspominaliśmy krótko w naszej ostatniej […]

W naszej ostatniej lekcji kontynuowaliśmy nasz darmowy kurs forex od przyjrzenia się, w jaki sposób przepływy handlowe są mierzone przy pomocy rachunku bieżącego. W dzisiejszej lekcji mamy zamiar wrócić do części równania przepływów kapitałowych i zastanowić się, jak są mierzone i co kryje się za słowem rachunek kapitałowy. Podstawowy wzór na obliczanie rachunku kapitałowego jest […]

W naszej ostatniej lekcji omówiliśmy drugą kategorię, która stymuluje rynek forex, przepływy kapitałowe. W dzisiejszej lekcji będziemy kontynuować nasz darmowy kurs forex przyglądając się, jak mierzy się przepływy handlowe za pomocą rachunku bieżącego. Nie uważam, abyśmy musieli znać wszystkie szczegóły, jednakże posiadanie wiedzy ogólnej na temat mierzonych przepływów środków pieniężnych do i z kraju jest […]

Do płynności kapitału zaliczamy wszystkie pieniądze poruszające się między krajami, które są rezultatem inwestycji w kraju i poza nim. Mówimy tu tylko i wyłącznie o wpływie i wypływie gotówki. Tak jak import i export towarów poruszają podaż i popyt na daną walutę, takie samo oddziaływanie ma płynność gotówki. Dzięki internetowi i kilku innym czynnikom inwestowanie […]

Większość z Was wie, że jeśli jakikolwiek rynek może działać bez żadnych ograniczeń, wtedy cena jest ustalana na podstawie popytu i podaży. Oznacza to, że jeśli jest większe zapotrzebowanie niż produkcja wtedy cena powinna iść w górę. Odwrotnie jeśli jest większa produkcja jakiegoś towaru niż zapotrzebowanie na niego to jego cena pójdzie w dół. Jeśli […]