W naszej ostatniej lekcji kontynuowaliśmy dyskusję na temat, co powoduje ruch rynku forex znany, jako balans płatniczy. W tym momencie, gdy rozumiemy, w jaki sposób przepływ handlowy i kapitałowy współdziałają ze sobą w celu ustalenia dalszego kierunku walut, kontynuujemy nasz bezpłatny kurs forex z uwzględnieniem kilku konkretnych przykładów z rynku walut, począwszy od wyjaśnienia, w jaki sposób stopy procentowe stymulują rynek forex.

Podobnie jak perspektywy obecnych i przyszłych zysków są najistotniejszymi czynnikami, które należy brać pod uwagę podczas prognozowania długoterminowego kierunku akcji, obecne i przyszłe perspektywy stóp procentowych są najistotniejszymi czynnikami, które należy brać pod uwagę podczas prognozowania długoterminowego kierunku waluty. Z tego względu, waluty są bardzo wrażliwe na każdą wiadomość gospodarczą, która może wpływać na stopy procentowe danego kraju, jest ważnym czynnikiem do zrozumienia dla inwestorów.

Jak wiemy podwyższenie stóp procentowych Banku Centralnego wpływa nie tylko na krótkoterminowe stopy, ale również stopy procentowe wszystkich rodzajów instrumentów dłużnych. W momencie, gdy Bank Centralny danego kraju podwyższa stopy procentowe, wówczas instrumenty dłużne wszystkich rodzajów stają się bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Oznacza to nie tylko, że zagraniczni inwestorzy będą bardziej prawdopodobnie inwestować w wierzytelności danego kraju, ale również spowoduje to, że krajowi inwestorzy mniej prawdopodobnie będą zainteresowani inwestycjami poza granicami kraju w celu wyższych zysków, stworzy to większy popyt na wierzytelności swojego kraju i spowoduje wzrost wartość waluty.

Natomiast, gdy Bank Centralny obniża stopy procentowe, wówczas stopy procentowe wszystkich rodzajów instrumentów dłużnych tego kraju będą mniej atrakcyjne dla inwestorów, wszystkie pozostałe pozostają równe sobie. To nie tylko oznacza, że zarówno inwestorzy krajowi jak i zagraniczni są mniej skłonni do inwestowania w dług tego kraju, lecz również jest bardziej prawdopodobnym, że wyciągną pieniądze w celu poszukiwania wyższych zysków w innych krajach, tworząc mniejszy popyt na rynku i większy wpływ tej waluty, spowoduje to zmniejszenie jej wartości, podczas, gdy wszystko inne pozostanie sobie równe.

Należy również zrozumieć, że zagraniczni inwestorzy są narażeni na potencjalne zyski lub straty spowodowane zmianą stóp procentowych względem instrumentu dłużnego, w który inwestują, ale również zyski i straty wynikające z wahań wartości waluty danego kraju. Należy zrozumieć tę ważną koncepcję, gdyż będzie to powodować wzrost zysków dla inwestorów w momencie wzrostu stóp procentowych, natomiast wzrost wartości waluty następuje, gdy sprzedają inwestycje i konwertują na walutę swojego kraju. To daje zagranicznym inwestorom dodatkowy zwrot z inwestycji i zachęca do inwestowania w momencie wzrostu stóp procentowych, co spowoduje wzrost wartości waluty.

Natomiast, gdy następuje obniżenie stóp procentowych, będzie mniejszy popyt na instrumenty dłużne danego kraju nie tylko ze względu na niższe zyski dla inwestorów, ale także z powodu spadku wartości waluty, które zwykle następuje wraz ze spadkiem stóp procentowych. Dodatkowe straty dla zagranicznego inwestora z wymiany walut, które wynikają z inwestycji, motywują ich do umieszczania swoich pieniędzy w innym miejscu, powodując dalszy spadek wartości waluty, a wszystkie pozostałe pozostają równe.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive