W naszej ostatniej lekcji omówiliśmy drugą kategorię, która stymuluje rynek forex, przepływy kapitałowe. W dzisiejszej lekcji będziemy kontynuować nasz darmowy kurs forex przyglądając się, jak mierzy się przepływy handlowe za pomocą rachunku bieżącego.

Nie uważam, abyśmy musieli znać wszystkie szczegóły, jednakże posiadanie wiedzy ogólnej na temat mierzonych przepływów środków pieniężnych do i z kraju jest ważne w celu zrozumienia, jak wartość waluty zmienia się pod ich wpływem. Teraz, gdy rozumiemy zarówno przepływy transakcyjne jak i kapitałowe, mamy zamiar dowiedzieć się, jak mierzy się każdy z nich począwszy od konta bieżącego.

Podstawowy wzór na obliczanie rachunku bieżącego dla kraju to eksport – import towarów i usług (zwany również, jako bilans handlowy) + Wskaźnik Dochodów Netto uzyskanych za granicą (głównie odsetki i dywidendy) + Płatności Transferowe Netto (np. udzielanie pomocy innym krajom).

Ogólnie dla krajów, których waluty rozważamy, część wzoru odnosząca się do salda handlowego jest głównym składnikiem, jaki bierzemy pod uwagę i bardzo mało słyszało się kiedykolwiek o pozostałych dwóch czynnikach.

Mówiąc o imporcie i eksporcie krajów (bilans handlowy), często można usłyszeć opis kraju, jako posiadający zarówno nadwyżkę na rachunku bieżącym jak i deficyt obrotów bieżących. Nadwyżka na rachunku bieżącym w zasadzie oznacza, że kraj eksportuje więcej niż importuje, co jak dowiedzieliśmy się w naszej lekcji na temat przepływów handlowych, powinno wzmocnić wartość waluty, lub pozostać bez zmian. Deficyt na rachunku bieżącym w zasadzie oznacza, że kraj importuje więcej niż eksportuje, co powinno osłabić wartość jego waluty.

Jeśli pamiętasz z naszej lekcji na temat przepływów handlowych podałem przykład firmy amerykańskiej, która chciałaby importować stal o wartości 1 miliona dolarów od kanadyjskiego producenta stali. Dla podania prostego przykładu powiedzmy, że była to jedyna transakcja dla Stanów Zjednoczonych i Kanady poza granicą. Jeśli miało to miejsce, to Stany Zjednoczone będę posiadać deficyt na rachunku bieżącym w wysokości 1 miliona dolarów, a Kanada nadwyżkę na rachunku bieżącym w wysokości 1 miliona dolarów.

Oczywiście przeprowadza się miliony transakcji, takich jak podana wyżej i mają one miejsce między krajami na całym świecie. Rachunek obrotów bieżących dokonuje pomiaru tych transakcji, tak abyśmy, jako inwestorzy mogli mieć wyobrażenie, czy wartość waluty kraju powinna wzrastać czy zmniejszać się na podstawie obrotów handlowych tego kraju, gdy wszystkie pozostałe czynniki są stałe.

Jak dowiedzieliśmy się w tej lekcji Chiny posiadają największą nadwyżkę na rachunku bieżącym w wysokości 363 mld USD, a Stany Zjednoczone miały największy deficyt na rachunku bieżącym w wysokości 747 mld USD. Z tego właśnie z powodu wiele osób twierdzi, że chińska waluta jest zbyt słaba, a dolar amerykański jest zbyt silny, dwa stany nierównowagi, które zaczęły się poprawiać w ciągu ostatniego roku.

Poniżej znajduje się wykres rachunków bieżących dla niektórych najważniejszych krajów, na których walutach skupiamy się, można, zatem mieć wyobrażenie, czy kraje te są bardziej zorientowane na import czy eksport. Jak dowiemy się, będzie to istotne przy analizie danych gospodarczych odnoszących się do tych walut.

Japonia: nadwyżka w wysokości 201 mld USD
Niemcy: nadwyżka w wysokości 185 mld USD
Szwajcaria: nadwyżka 67 mld USD
Kanada: nadwyżka 28 mld USD
Nowa Zelandia: deficyt 10 mld USD
Francja: deficyt 35 mld USD
Australia: deficyt 50 mld USD
Włochy: deficyt 58 mld USD
Wielka Brytania: deficyt w wysokości $ 111 mld USD

Na tym kończymy dzisiejszą lekcję. W naszej następnej lekcji przyjrzymy się, jak dokonuje się pomiaru części równania odnoszącej się do przepływów kapitału, zatem mamy nadzieję zobaczyć Cię w tej lekcji. Jak zawsze, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi prosimy o pozostawienie ich w komentarzach poniżej i życzymy powodzenia w transakcjach.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive