W naszej ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się o rachunku obrotów kapitałowych i w jaki sposób te środki przepływają w kontekście inwestycji zagranicznych wpływających i wychodzących z kraju. W dzisiejszej lekcji połączymy to, co dowiedzieliśmy się na temat rachunków bieżących i kapitałowych, patrząc na coś, co jest znane, jako bilans płatniczy.

Jak wspominaliśmy krótko w naszej ostatniej lekcji, jest to oddziaływanie przepływów pieniężnych związanych z międzynarodowym handlem i inwestycjami, które ostatecznie decydują o wartości danej waluty w dłuższym okresie czasu. Kiedy popyt wzmacnia eksport danego kraju i / lub inwestycje obcokrajowców w danym kraju wzrastają, wszystkie pozostałe są sobie równe, wówczas waluta powinna umocnić się. Odwrotnie, gdy popyt słabnie w przypadku eksportu danego kraju i / lub inwestycje obcokrajowców w danym kraju zmniejszają się, wszystkie pozostałe są sobie równe, wówczas waluta powinna osłabnąć.

Jest to oddziaływanie na rachunku bieżącym i rachunku kapitałowym, który bada to, łącząc je tworzy się bilans płatniczy kraju. Bilans płatniczy są to po prostu wszystkie transakcje kraju, ze wszystkimi innymi krajami na świecie, innymi słowy połączenie przepływów handlowych i przepływów kapitałowych w jednym raporcie. Patrząc na bilans płatniczy danego kraju i jego odpowiednie wskaźniki, inwestor FX może uzyskać większy wgląd w przyszły potencjalny kierunek waluty danego kraju.

Aby lepiej to zrozumieć spójrzmy na przykład dolara amerykańskiego. Jak już omówiono w poprzednich lekcjach, Stany Zjednoczone miały bardzo duży deficyt na rachunku bieżącym przez dłuższy czas, co oznacza, że kraj więcej importował towarów i usług niż eksportował. Jednakże wykres Wskaźnika Dolara Amerykańskiego mimo dużego deficytu na rachunku obrotów bieżących pokazuje dla kilka lat, że dolar amerykański w dalszym ciągu wzmacnia się.

Jak widać następuje wzrost do 2000 roku, chociaż Stany Zjednoczone rozpoczęły trwały deficyt na rachunku bieżącym, waluta wzmacniała się przed rozpoczęciem wyprzedaży pod koniec 2000 r. do końca. Teraz robię dla prostoty wiele poważnych uogólnień, ale istnieją dwa główne powody, na które inwestorzy zwrócą uwagę:

1. Chociaż zaczyna to zmieniać to, co przez wiele lat było silnym popytem na dolary amerykańskie, ponieważ dolar amerykański jest walutą, którą wybiera wiele dużych banków centralnych, jako waluta rezerwowa, gdzie Japonia i Chiny przodują w tym względzie. To tworzy popyt na dolary na stronie równania odnoszącego się do przepływu kapitału, który przyczynił się do wyrównania trwałego deficytu rachunku bieżącego w 2000 roku.

2. Jak większość z Was pamięta szczyt wartości NASDAQ, który nastąpił w marcu 2000, co było poprzedzone rynkiem byka w Stanach Zjednoczonych, w którym zagraniczni inwestorzy byli aktywnymi uczestnikami. Jak dowiedzieliśmy się w naszej lekcji na temat przepływów kapitałowych, to stworzyło również duży popyt na dolary, aby zrównoważyć wysoki deficyt rachunku bieżącego.

Po wyprzedaży z NASDAQ, zagraniczni inwestorzy opuścili wraz z wieloma innymi przedsiębiorcami i inwestorami rynek akcji w USA. Ponieważ nie było już tak dużo kapitału zagranicznego płynącego w celu skompensowania dużego deficytu na rachunku bieżącym, dolar amerykański zaczął słabnąć. Gdy dolar zaczął słabnąć stworzyło to reakcję łańcuchową w bankach centralnych, które zaczęły różnicować portfel na EURO i inne waluty, nasilając dalszą sprzedaż dolara.

To stworzyło sytuację, w której deficyt obrotów bieżących w Stanach Zjednoczonych pozostał duży (z punktu widzenia handlu międzynarodowego powstały nadwyżki na rynku USD) i napływ kapitału na giełdę amerykańską i rynek obligacji zaczął spadać, zmniejszając popyt na dolary, co wyrównało deficyt na rachunku bieżącym.

Chociaż nie jest ważnym, aby zrozumieć wszystkie zawiłe szczegóły w tym momencie, co należy zrozumieć to, że aby rozumieć podstawy długookresowych zmian walut, ważne jest posiadanie ogólnej wiedzy na temat, co się dzieje z punktu widzenia zarówno transakcji handlowych jak i przepływów kapitałowych oraz jak te dwa czynniki współdziałają ze sobą. Jak dowiemy się z najbliższych lekcji wszystkie podstawy dotyczące walut mogą być związane z tymi dwoma podstawowymi pojęciami. Jako zadanie domowe z tej lekcji zachęcam do rozważenia następującego pytania:

Z powodu spadku wartości dolara amerykańskiego, jaki efekt może to mieć na duży deficyt na rachunku obrotów bieżących w Stanach Zjednoczonych i dlaczego?

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive