Większość z Was wie, że jeśli jakikolwiek rynek może działać bez żadnych ograniczeń, wtedy cena jest ustalana na podstawie popytu i podaży. Oznacza to, że jeśli jest większe zapotrzebowanie niż produkcja wtedy cena powinna iść w górę. Odwrotnie jeśli jest większa produkcja jakiegoś towaru niż zapotrzebowanie na niego to jego cena pójdzie w dół. Jeśli natomiast zapotrzebowanie i sprzedaż wyrównają się cena powinna stać w miejscu.

Waluty niczym się nie różnią w tym przypadku. Myślę, że jest to łatwe i zrozumiałe, ale ustalenie jakie będą podaż i popyt na daną walutę i prognozowanie ruchów cenowych jest trudniejsze i to jest główną rzeczą na jakiej skupiają się traderzy.

Mając to na uwadze, jeśli cokolwiek się stanie, np. wzrost lub spadek towarów czy usług importowanych lub eksportowanych przez dany kraj, wiadomość ekonomiczna, przemowa kogoś ważnego czy wydarzenie polityczne, każdy trader zada pytanie: „Jaki to będzie miało wpływ na popyt i podaż, a co za tym idzie, wartość waluty, którą aktualnie handluję?”

Żeby to łatwo zrozumiec najlepiej jest pomyśleć co może mieć wpływ na popyt lub podaż i uklasować to w dwóch kategoriach. Pierwszą, o której opowiem w tej lekcji jest kierunek handlu. Kierunek handlu można określić jako cokolwiek co jest związane z przypływem i wypływem gotówki z kraju jako rezultat w handlu światowym. Krótko mówiąc odpływ gotówki z kraju, który jest rezultatem zakupu usług lub towarów przez dany kraj a także przypływ gotówki będący rezultatem eksportu usług lub towarów poza kraj.

Jeśli jakiś kraj importuje towary oddaje swoją walutę na rynek kreując tym samym popyt na walutę kraju eksportującego. Przyczyna jest bardzo prosta. Towary są zazwyczaj kupowane w walucie kraju, który go wyprodukował, tak więc jednostka importująca musi wymienić swoją walutę na walutę kraju eksportującego.

Zobrazujmy to na przykładzie. Powiedzmy, że USA importuje stal o wartości miliona dolarów amerykańskich z Kanady. Żeby transakcja doszła do skutku, amerykańska firma musi zapłacic kanadyjskiemu producentowi stali w dolarach kanadyjskich. Można się domyśleć, że amerykańska firma nie będzie posiadała gotówki w dolarach kanadyjskich, więc musi wymienić dolary amerykańskie na kanadyjskie.

Jak widać z powyższego przykładu, kupno i sprzedaż walut, które sie odbywa, kreuje popyt na dolary kanadyjskie, zwiększając tym samym podaż na dolary amerykańskie. Traksakcja takiej wielkości nie powinna mieć dużego wpływu na kursy obydwu walut, ale jeśli takich transakcji będzie więcej, mógłbyś zobaczyć jak będą zachowywać się waluty obydwu krajów.

Upraszczając to wszystko, kraje, które polegają w większości na imporcie zauważą spadek wartości ich waluty lub jej cena się nie zmieni, natomiast waluta krajów, których gospodarka polega na eksporcie, zauważą wzrost wartości ich waluty, w najgorszym przypadku cena pozostanie bez zmian.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive